Trang chủ WordPress Thủ thuật WordPress

Thủ thuật WordPress

Các bài hướng dẫn, thủ thuật, mẹo sử dụng WordPress tối ưu hiệu quả. Hướng dẫn WordPress từng bước của chúng tôi dễ hiểu dù bạn mới làm quen với mã nguồn WordPress.

Cấu trúc Permalinks WordPress

Permalinks là gì? Cách thiết lập Permalinks?

Permalinks là 1 thuật ngữ trong WordPress chỉ kiểu đường dẫn thân thiện, thay vì bằng ID rất khó nhớ. Và lưu ý cực quan trọng với Permalinks là gì?