Plugin là gì? Cách sử dụng Plugin WordPress bất kỳ

Tìm kiếm, cài đặt và sử dụng Plugin WordPress bất kỳ

Rất nhiều người mới đều thắc mắc plugin WordPress là gì và chúng hoạt động thế nào?
Plugin là một phần quan trọng của “hệ sinh thái” WordPress, chính nó tạo nên sức mạnh cho WordPress. Vậy plugin là gì? Chúng hoạt động như thế nào?  Cách tìm kiếm cài đặt và sử dụng một plugin ra sao?

Xem thêmPlugin là gì? Cách sử dụng Plugin WordPress bất kỳ